Na podstawie strony: naturalnews.com

Zioła przetłumaczone są z języka angielskiego ze strony: herbreference.com

Uwagi:

Na stronie herbreference.com znajdują się trudne terminy medyczne oraz są czasami źle sklasyfikowane, np. wyraz „disorders” (zaburzenia) pojawia się w kategorii: wspomaga narządy i systemy, podczas gdy powinien dotyczyć wyłącznie kategorii: może pomóc w/przy, np. zaburzenia serca, skóry. Na blogu samoodnowa.pl zostało to poprawione.

Wyraz „bowel” oraz „intestine” oznacza to samo, czyli jelito. Wyraz „intestines” (jelita) to precyzyjny termin medyczny, który obejmuje zarówno jelito cienkie jak i grube, ale nie żołądek. Wyrazy „bowel” lub „bowels” (wnętrzności) mogą oznaczać nieprecyzyjnie jelito lub cokolwiek w jamie brzusznej. Określając konkretną chorobę/schorzenie z medycznego punktu widzenia używamy słowa „bowel”, np. irritable bowel syndrome (system jelita drażliwego), bowel irregularity (nieprawidłowość jelit) z powodu jego łagodnego brzmienia. Określając ogólnie jelita użyjemy wyrazu „intestines”. Na blogu samoodnowa.pl wyrazy „bowel” oraz „intestines” zostały oznaczone pochyłą czcionką (w języku polskim znaczą praktycznie to samo), jednak gdy posiłkujemy się bibliografią dostępną na stronie healingfoodreference.com, źródła te używają wyłącznie słowa „bowel” lub „intestines” i przyporządkowują im inne suplementy, zioła oraz leczniczą żywność . Przyjmijmy, że znaczą to samo i będą podawane tutaj w dwóch formach: jelito/jelita (oznaczone pochyłą czcionką).

Niektóre nazwy medyczne na stronie herbreference.com powtarzają się w danej kategorii, np. przy użyciu pełnej nazwy oraz jej skrótu [IBS > Irritable Bowel Syndrome (system jelita drażliwego), GLA > Gamma Linolenic Acid (kwas gamma-linolowy)]. Nazwy te pojawiają się ze względu użycia danego terminu (w pełnej nazwie lub skrótowo) przez dane źródło (w książce) z bibliografii dostępnej na stronie herbreference.com Na blogu samoodnowa.pl nazwa pełna oraz jej skrót użyte w tej samej kategorii będą również oznaczane pochyłą czcionką.

Ważne:

Informacje zawarte na stronie samoodnowa.pl oraz herbreference.com mają służyć jedynie jako ogólne odniesienia do dalszych poszukiwań i nie zastępują profesjonalnej porady zdrowotnej. Ta strona nie zawiera informacji o dawkowaniu, zalecanej formie przyjęcia, poziomach toksyczności ani możliwych interakcjach z lekami na receptę. W związku z tym, używaj tych informacji pod bezpośrednim nadzorem wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, takiego jak lekarz naturopatyczny.